Naše služby

Reorganizace společností

Zajistíme pro Vás:
• varianty způsobu řešení reorganizace
• vyhodnocení vhodnosti řešení úpadku Dlužníka
a to pro případ konkurzu nebo reorganizace úpadce
• navržení a vypracování reorganizačního plánu
• související právní služby
• ekonomicko právní podpora v celém průběhu reorganizace
• zastupování dlužníka v průběhu reorganizace

Realizace akvizic firem,
insolvenční řízení

Zajistíme pro Vás jakékoliv činnosti týkající se např.:
• fúze, akvizice
• ocenění společností
• insolvenčního řízení
• aktualizace údajů v rejstříku firem, či jiného institutu, atd.

Provádíme také monitoring dodavatelů a odběratelů v insolvenčním rejstříku!

Ekonomické poradenství a finanční služby

Plníme Vaše individuální potřeby, např. vypracujeme:
• projekty v oblasti investic
• krátkodobé a dlouhodobé finanční plány
• zprostředkování financování u bankovních institucí
• poradenství v oblasti dotačních titulů
• oceňování majetku a znalecké posudky
Záleží pouze na Vás, s jakou problematikou nás oslovíte.

Controllingové činnosti

Controllingové činnosti jsou pro firmu prioritní, zaměřuje se zejména na:
• plánování a reporting
• správu finančních zdrojů
• controlling pohledávek a závazků
• cash-flow a platební schopnost
• kalkulace a kontrola aj.Externí audit

Ve spolupráci s externím auditorem, zajišťujeme účetní audity,
tzn. nezávisle ověřujeme:

• účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o propojených osobách
• plnění konkrétního standardu (ČSN EN ISO 9001:2009) apod.

Interní audit

Zpracujeme pro Vás interní audit napříč všemi podnikovými oblastmi, např.:
• směrnice, normy, smlouvy
• kontrola služebních cest, čerpání PHM
• hospodaření podniku aj.

Organizování valných hromad

Kompletně Vám zajistíme přípravu, průběh a následné činnosti spojené s organizací valných hromad, tj. konkrétně:
• příprava dokumentace
• účast na valných hromadách
• podání účetních závěrek a souvisejících dokumentů
a změn na Obchodní rejstřík

Zpracování konsolidovaných účetních závěrek

Firmy, které spadají do konsolidačního celku, jsou součástí holdingu, potřebují zpracovat konsolidovanou účetní závěrku, my Vám v tom rádi pomůžeme.Zajištění smluvní dokumentace

Zajistíme pro Vás přípravu a korekci smluvní dokumentace, např.:
• kupní smlouvy
• smlouvy o službách
• smlouvy o nájmu
• postoupení pohledávek
• dohody o splátkovém kalendáři
• směnky, aj.
Provedeme pro Vás elektronizaci Vašich smluv pro zajištění přehlednosti
a stálé dostupnosti Vašich dokumentů.

Komunikace s úřady za klienty

Můžeme také za Vás jednat s úřady, a to s(e):
• finančními úřady
• zdravotními pojišťovnami
• správou sociálního zabezpečení,...

Překladatelská činnost

Zaměřujeme se především na překlad anglických smluvních dokumentů, reportů či analýz. Umíme zajistit překlady i z jazyka německého, francouzského a ruského.

Technické a obchodní poradenství v oblasti energetiky

• optimalizace nákladů na nákup energií
• návrhy na optimalizaci spotřeb energií
• obchodní poradenství v oblasti energetiky
• legislativa v oblasti energetiky